Cennik usług

Sesja psychoterapeutyczna (50 min)
Psychoterapia pary-małżeństwa (50 min)

Usługi logopedyczne:
– diagnoza logopedyczna
– diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii
– diagnoza logopedyczna oraz plan terapii
– diagnoza logopedyczna, opinia logopedyczna oraz plan terapii
– opinia logopedyczna
– indywidualna terapia logopedyczna
– konsultacje logopedyczne z rodzicami

Terapia pedagogiczna (50 min)
Terapia uzależnień (50 min)
Sesja psychologiczna (50 min)
Doradztwo zawodowe (50 min)
Fizjoterapia dziecięca
Fizjoterapia

120 zł
140 zł


100 zł
100 zł
100 zł
120 zł

60 zł
60 zł
60 zł

60 zł
85 zł
100 zł
60 zł
85 zł
80 zł
Lekarz medycyny pracy

badania profilaktyczne
badania dla kierowców zawodowych
konsultacje chirurgiczne

100 zł
150 zł
150 zł