Violetta Wolny – doradca zawodowy

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam  w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Moje pierwsze  doświadczenia w tym zakresie to prowadzenie  zajęć  i konsultacji z osobami poszukującymi pracy. Prowadziłam warsztaty szkoleniowe i konsultacje dotyczące  poruszania się po rynku pracy.  Wraz z zakończeniem studiów w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego realizowałam swoje obowiązki w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Wtedy też zapragnęłam rozwijać się zawodowo w tym kierunku. Praca, którą podjęłam umożliwiła mi dość szybki rozwój oraz nabycie wielu umiejętności i kwalifikacji zawodowych w tej specjalizacji.

Posiadam licencję doradcy zawodowego  wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Od 2009 roku pracuję jako doradca zawodowy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Praca jest dla mnie pasją, a ta rodzi profesjonalizm. Mimo realizacji szczególnie ważnych projektów w dalszym ciągu rozwijam się  zawodowo.