Jarosław Frys – psycholog

Jestem psychologiem, absolwentem  SWPS w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Posiadam kompetencje do pracy terapeutyczno – diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą. Mam uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie medycyny pracy i psychologii transportu, wpisanym pod numerem 165/2015 do ewidencji uprawnionych psychologów, prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto posiadam uprawnienia do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni (licencja nr 395), wpisanym pod numerem 90/2017 do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Pracę terapeutyczną prowadzę w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, która swoją wysoką efektywność i przyjazną formę, uzyskuje dzięki wykorzystaniu mocnych stron osoby, której towarzyszę w terapii. Oprócz TSR w swojej pracy korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych w zależności od potrzeby danej osoby. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami które są niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie. Obecnie miejscem mojej pracy jest Punkt Konsultacyjny w Gminnym Centrum Pomocy w Ziębicach, Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Ziębicach,  Szkoły na terenie Miasta i Gminy Ziębice oraz  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy. 

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności korzystając  z tematycznych szkoleń, kursów i warsztatów, dzięki którym mogę proponować klientom sprawdzone i rzetelne narzędzia do radzenia sobie z trudnościami.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.