Mariola Szczepanowska – terapeuta pedagogiczny, trener garafomotoryki, terapeuta ręki

Jestem terapeutą pedagogicznym, biologiem, nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe i indywidualne. Specjalizuję się w dysleksji rozwojowej. Pracuję z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym rozwoju umysłowym i jednocześnie przejawiającymi  specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. 

Jestem osobą kontaktową, otwartą, rozumiejącą potrzeby dzieci i młodzieży, gotową do podjęcia wyzwań i pomocy innym.