Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie – im szybciej się zgłosisz, tym lepiej.

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Fundamentem prawidłowo prowadzonej terapii logopedycznej jest rzetelne i dokładne badanie mowy dziecka. Właściwa diagnoza może przebiegać może w odstępach czasu i może wymagać kilku wizyt, aby była kompleksowa.

Przeprowadzana diagnoza logopedyczna obejmuje następujące elementy:

  • Szczegółowy wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka, młodzieży), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej); 
  • Analiza informacji oraz dokumentacji otrzymanych od specjalistów (np. laryngologa, neurologa), 
  • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pod kątem budowy anatomicznej,
  • Ocenę mowy czynnej i biernej,
  • Ocenę oddychania i tempa mówienia,
  • Badanie artykulacji
  • Orientacyjne badanie słuchu
  • Badanie słuchu fonemowego
  • Obserwacja pacjenta.

Następnie logopeda omawia wyniki diagnozy i nakreśla ogólny plan terapii logopedycznej, a także przekazuje zalecenia do pracy w domu.


Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii

Całościowe badanie mowy – jw. oraz wydanie opinii o stanie mowy pacjenta.


Diagnoza logopedyczna oraz plan terapii 

Usługa adresowana do pacjentów rozpoczynających terapię logopedyczną. Po diagnozie logopedycznej rodzice otrzymują program terapii, w którym wskazuje się zakres pracy logopedycznej.


Diagnoza logopedyczna, opinia logopedyczna oraz plan terapii 

Usługa skierowana dla pacjentów zaczynających terapię logopedyczną. Po diagnozie, czyli całościowym badaniu mowy, logopeda wydaje opinię o stanie mowy, a także przedstawia plan terapii logopedycznej, a ponadto nakreśla się obszar pracy logopedycznej w domu pacjenta. 


Opinia logopedyczna 

Logopeda redaguje opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o rodzaju zaburzenia mowy, przebiegu terapii, zaleceniach i przewidywanych efektach terapeutycznych.


Indywidulana terapia logopedyczna 

Spotkania pacjenta z logopedą, podczas których ma miejsce terapia wad wymowy wszelkiego rodzaju zarówno u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Spotkania odbywają się odstępach cotygodniowych i mają charakter 60 – minutowych zajęć terapeutycznych. W przypadku terapii logopedycznej dzieci zakłada się kontynuację ćwiczeń w domu, więc podczas zajęć wskazana jest obecność rodzica. 


Konsultacje logopedyczne z rodzicami 

Konsultacje logopedyczne adresowane są dla rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem mowy dziecka. Podczas rozmowy logopeda wyjaśnia istotę zaburzenia mowy, przedstawia formy, metody pracy terapeutycznej w domu i odpowiada na wszelkie pytania rodzica związane z rozwojem mowy malucha. 


Przed pierwszą wizytą:

Rodzicu, pierwsze spotkanie z logopedą jest niezwykle istotne, dlatego nie zapomnij, aby:

– wyjaśnić dokładnie dziecku do kogo i w jakim celu idziecie. Powinieneś zadbać o to, by Twoje dziecko nie czuło się zaniepokojone, zagrożone lub zestresowane wizytą u logopedy,

– zabrać książeczkę zdrowia malucha,

– przynieść ze sobą posiadaną dokumentację medyczną dziecka (wypisy szpitalne, wyniki konsultacji lekarskich, np. neurologicznych, wyniki badań audiologicznych, EEG, MR, TK głowy itp.), 

– przedstawić wyniki poprzedniego badania logopedycznego, jeżeli było wykonywane. 

Przed  pierwszą wizyty warto także, aby matka dziecka przypomniała sobie:

– przebieg ciąży (np. przebyte podczas ciąży choroby, przyjmowane lekarstwa itp.).

– jak przebiegał rozwój motoryczny dziecka oraz kiedy maluch zaczął wypowiadać pierwsze słowa.

Jeżeli dziecko zaopatrzone jest np. w okulary czy aparat słuchowy nie zapomnij przynieść ich na badanie. Przygotuj sobie pytania, jakie chciałbyś mi zadać.

Na spotkanie z logopedą warto też przynieść ulubioną zabawkę dziecka☺

Jeżeli jesteś dorosłym pacjentem lub  opiekunem osoby dorosłej, nie zapomnij, aby:

– zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, wyniki badań słuchu, wyniki konsultacji lekarskich, np.  neurologicznych – EEG, MR i TK głowy),

– przedstawić wyniki poprzedniego badania logopedycznego, jeżeli było wykonywane.