Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych lub doradztwa grupowego.

Spotkanie indywidualne z doradcą daje możliwość  poznania siebie w zakresie  swoich preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Proces ten odbywa się podczas rozmowy, jak i z wykorzystaniem różnorodnych testów (np. testów zainteresowań, testów określających predyspozycje zawodowe). Doradca zawodowy może pomóc również w napisaniu dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych.

Grupowe warsztaty pozwalają  na ćwiczenie w grupach, umiejętności, które są cenione i wymagane przez pracodawców (np. umiejętność autoprezentacji czy współpracy w zespole). Może też być okazją do przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Forma i tematyka spotkań doradczych zależy od sytuacji danej osoby i możliwości doradcy.

Doradztwo zawodowe – dla kogo?

Z konsultacji  mogą skorzystać uczniowie, rodzice którzy chcą uczestniczyć w procesie doradczym swojego dziecka, studenci, osoby bezrobotne, zaczynające swoją karierę, czy osoby, chcące lepiej poznać siebie – dla każdej z tych grup doradztwo zawodowe może stanowić pomoc w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy.