• Terapia NDT Bobath 
  • Konsultacje z zakresu oceny rozwoju psychoruchowego dziecka
  • Terapia PNF
  • Integracja Sensoryczna- konsultacje, wstępna diagnoza, wskazówki dla rodziców
  • Trójwymiarowa Terapia Manualna Stóp
  • Kinesiology Taping 
  • Masaże klasyczne