Badania profilaktyczne pracowników

  • Wstępne
  • Okresowe
  • Kontrolne

Badania osób posiadających i starających się o broń.


Badania kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych


Wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.


Konsultacje chirurgiczne


Lekarz przyjmuje we wtorek od godziny 16