• Diagnoza logopedyczna
  • Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii
  • Diagnoza logopedyczna oraz plan terapii
  • Diagnoza logopedyczna, opinia logopedyczna oraz plan terapii
  • Opinia logopedyczna
  • Indywidualna terapia logopedyczna
  • Konsultacje logopedyczne z rodzicami