OFERTA – PSYCHOLOG

Badania psychologiczne:

 • kierowców
 • operatorów
 • osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy
 • kierowców skierowanych przez starostwo
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów

Badania psychologiczne niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na broń w celach:

 • ochrony osobistej
 • ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych
 • realizacji rekonstrukcji historycznych

Badania psychologiczne wykonywane przez uprawnionego psychologa wskazanego w ustawach dla:

 • sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych
 • strażników miejskich i gminnych
 • osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
 • osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 • pracowników Służby Leśnej
 • inspektorów transportu drogowego

Badania psychologiczne

mają na celu określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego klienta. Badanie psychologiczne jest często zalecane przez neurologa, psychiatrę lub lekarza innej specjalności w celu określenia dalszego leczenia. Jest tez przydatne w postepowaniach orzeczniczych.M


Konsultacje psychologiczne

to jedno lub kilka spotkań, które mają na celu rozpoznanie i omówienie sytuacji życiowej klienta pod kątem zgłaszanych problemów, wątpliwości oraz możliwości ich właściwego rozwiązania. Bywają wstępem do dalszej pracy terapeutycznej, niekiedy jednak udział w nich okazuje się wystarczający do wypracowania rozwiązania zgłaszanej trudności. 


Poradnictwo, psychoedukacja rodziców


Ma celu przekazanie wiedzy odnośnie funkcjonowania danej osoby w różnych sytuacjach życiowych  i warunkach społecznych. Psychoedukacja wykorzystywana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych (np. depresja , schizofrenia) ma na celu zmianę zachowania, postawy oraz naukę radzenia sobie w przypadku danej choroby i jej zrozumienie.

Terapia indywidualna

Jest formą pomocy dla osób doświadczających problemów emocjonalnych, kryzysów czy też chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Celem terapii jest zmiana przeżywania i zachowania, która pomaga w zwalczaniu trudności w nawiązywaniu relacji oraz ułatwia prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.


Terapia rodzinna

Forma pomocy skierowana do rodzin, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzą sobie z istniejącymi problemami w ich systemie rodzinnym. Z terapii rodzinnej może skorzystać cały system czyli rodzina. Podczas terapii pracuje się nad zgłaszanym problemem, poprawą spójności w komunikacji i relacji. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu.


Terapia małżeństw/par

Polega na wspólnej rozmowie o trudnościach lub kryzysie w związku oraz o zmianach które mogą być potrzebne, żeby dalej być razem. Podczas terapii można wyjaśnić swoje postępowanie, emocje, reakcje oraz wypracować wspólny kompromis. Czas rwania terapii małżeństw/par zależy od diagnozy problemu.


Interwencja kryzysowa

Pomoc w kryzysowych, nagłych sytuacjach życiowych (m.in. śmierć bliskich, ciężka choroba, rozwód, wypadek). Jej celem jest udzielenie wsparcia i przywrócenie równowagi psychicznej.


Wizyty domowe

Skierowane są dla osób w silnych zaburzeniach lękowych lub depresji, kiedy wizyta w gabinecie jest nie możliwa. Wizyty domowe są skierowane także do osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia a przejazd do gabinetu jest z różnych przyczyn niemożliwy.