Obszar indywidualnej lub grupowej pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji lub już zdiagnozowaną dysleksją obejmuje:

 • ustalenie zakresu działań terapeutycznych w oparciu o opinię dziecka dyslektycznego,
 • terapię specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu( dysleksja, dysortografia),
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe i słuchowe,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn ,
 • terapię ręki – usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • diagnozę zagrożenia dysleksją u dzieci testem przesiewowym SRD.

Rodzicu, jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka symptomy dysleksji, zwróć się o pomoc do nas!

Zabierz ze sobą opinię dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej i zacznij działać!


Terapia ręki

Ręce stanowią jedno z narzędzi ludzkiego poznania i nabywania różnych umiejętności. Nie pracują w odosobnieniu lecz w koordynacji z tułowiem i narządami zmysłów: wzrokiem, słuchem oraz dotykiem a nawet emocjami. Stąd terapia ręki czerpie z wielu dziedzin: neurologii, psychologii, pedagogiki, fizjologii i ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie ruchów precyzyjnych i przygotowanie ręki do najważniejszej funkcji jaką jest pisanie.

Przyczyn zaburzających pracę ręki jest wiele i nie należy ich szukać w samej ręce przede wszystkim dziecka.

Terapia ręki skierowana jest do dzieci wykazujących:

 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności,
 • problemy w zabawach precyzyjnych ,
 • wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych,
 • problemy grafomotoryczne ( rysowanie, kolorowanie, pisanie),
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej.

Więcej o dysleksji przeczytasz tutaj