Obszar pracy

 • diagnoza problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • konsultacje i porady profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w jego rozmaitych sferach (edukacyjnej, społecznej, emocjonalnej),
 • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
 • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę,
 • interwencja kryzysowa,
 • wspomaganie procesu uczenia się,
 • porady i konsultacje dla rodziców