Na wizytę należy przynieść aktualne wyniki badań i powiadomić lekarza o swoim stanie zdrowia.


Kiedy zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

Kodeks pracy określa częstotliwość badań, które należy odbyć kolejno:

  • przed rozpoczęciem nowej pracy, 
  • po zmianie stanowiska, 
  • po zmianie charakteru stanowiska, 
  • przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia (u osób pracujących na tym samym stanowisku), 
  • po zwolnieniu lekarskim określonym na więcej niż 30 dni. 

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania profilaktyczne do pracy, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne. 


Badania wstępne 

Wstępne badania lekarskie do pracy dotyczą osób, które dopiero rozpoczynają nową pracę lub zmieniają stanowisko pracy, które wymaga przebywania w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 


Badania okresowe 

Badania okresowe dotyczą każdego pracownika i są wykonywane w czasie zatrudnienia. Badania te przysługują również po zakończeniu pracy osobom, które miały kontakt z substancjami rakotwórczymi i pyłami. 


Badania kontrolne 

Badania kontrolne są wykonywane w przypadku nieobecności pracownika na stanowisku pracy dłużej niż 30 dni. Pozwalają stwierdzić, czy pracownik jest w stanie nadal wykonywać pracę na danym stanowisku. 


Zakres badań w odniesieniu do badań wstępnych ( przy przyjęciu do pracy) i okresowych ( po upływie ważności ostatniego badania
o zdolności do pracy)  jest taki sam.