Konsultacja psychologiczna – to jedno lub kilka spotkań, które mają na celu rozpoznanie i omówienie sytuacji życiowej klienta pod kątem zgłaszanych problemów, wątpliwości oraz możliwości ich właściwego rozwiązania. Bywają wstępem do dalszej pracy terapeutycznej, niekiedy jednak udział w nich okazuje się wystarczający do wypracowania rozwiązania zgłaszanej trudności.  


Interwencja Kryzysowa – jest to pomoc w kryzysowych, nagłych sytuacjach życiowych (m.in. śmierć bliskich, ciężka choroba, rozwód, wypadek). Jej celem jest udzielenie wsparcia i przywrócenie równowagi psychicznej.


Terapia indywidualna – jest formą pomocy dla osób doświadczających problemów emocjonalnych, kryzysów czy też chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Celem terapii jest zmiana przeżywania i zachowania, która pomaga w zwalczaniu trudności w nawiązywaniu relacji oraz ułatwia prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.


Psychoedukacja – ma celu przekazanie wiedzy odnośnie funkcjonowania danej osoby w różnych sytuacjach życiowych  i warunkach społecznych. Psychoedukacja wykorzystywana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych (np. depresja , schizofrenia) ma na celu zmianę zachowania, postawy oraz naukę radzenia sobie w przypadku danej choroby i jej zrozumienie.


Terapia małżeństw/par – polega na wspólnej rozmowie o trudnościach lub kryzysie w związku oraz o zmianach które mogą być potrzebne, żeby dalej być razem. Podczas terapii można wyjaśnić swoje postępowanie, emocje, reakcje oraz wypracować wspólny kompromis. Czas rwania terapii małżeństw/par zależy od diagnozy problemu.


Terapia rodzinna – jest to forma pomocy skierowana do rodzin, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzą sobie z istniejącymi problemami w ich systemie rodzinnym. Z terapii rodzinnej może skorzystać cały system czyli rodzina. Podczas terapii pracuje się nad zgłaszanym problemem, poprawą spójności w komunikacji i relacji. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu.


Badania psychologiczne – mają na celu określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego klienta. Badanie psychologiczne jest często zalecane przez neurologa, psychiatrę lub lekarza innej specjalności w celu określenia dalszego leczenia. Jest tez przydatne w postepowaniach orzeczniczych.


Wizyty domowe – skierowane są dla osób w silnych zaburzeniach lękowych lub depresji, kiedy wizyta w gabinecie jest nie możliwa. Wizyty domowe są skierowane także do osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia a przejazd do gabinetu jest z różnych przyczyn niemożliwy.